REKLAMACJE

 1. Aby zgłosić reklamację KUPUJĄCY zobowiązany jest przesłać SPRZEDAJĄCEMU szczegółowy opis niezgodności towaru z umową na adres e-mail:sklep@dudidog.pl.
 2. KUPUJĄCY może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku KUPUJĄCY maprawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo zwrotu towaru.
 3. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 4. Koszty związane z przesyłką reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAJĄCY.

 

ZWROTY

 1. KUPUJĄCY może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie do14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży zamieszczony jest w załączniku do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy przesłać na adres internetowy SKLEPU: sklep@dudidog.pl.
 2. Towar wraz z dowodem sprzedaży należy odesłać na adres: Dudi Dog Aleksandra Puchalska, I-go Praskiego Pułku 10, 05-075 Warszawa Wesoław ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 3. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi KUPUJĄCY.
 4. SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. SPRZEDAJĄCY zwraca KUPUJĄCEMU płatności pomniejszone o poniesione koszty przesyłki w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jednak może wstrzymać się z ich zwrotem do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 6. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 7. SPRZEDAJĄCY zwraca KUPUJĄCEMU dokonane przez niego płatności pomniejszone o koszty dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KUPUJĄCY niezwłocznie po odebraniu przesyłki zwrotnej.
 8. Zwrotowi nie podlegają produkty nietypowe, wykonane na indywidualne zamówienie.